Aktiviteter i öarnas och skärgårdens stad, Stockholm

Kort om Stockholm och dess historia

Det vi idag kallar Stockholm började anläggas redan på 1180-talet, staden anses dock vara grundad år 1252 av Birger Jarl som för första gången nämnde namnet Stockholm i ett skyddsbrev för Fogdö kloster.

Fornlämningar visar att Stockholmsområdet varit bebott redan på stenåldern. De äldsta stenåldersfynden i området är från 6000 år före kristus och man har även hittat spår från brons- och järnåldern.

Endast 9000 invånare för 420 år sedan

I början av 1600-talet uppgick Stockholm till omkring 9 000 invånare. Under Sveriges stormaktstid utvecklades Stockholm till huvudstad av europeisk betydelse. Trettioåriga kriget hade varit mycket lönsamt för Sverige och kraven på att Stockholm skulle vara en representativ stad växte. Mer än två tredjedelar av utrikeshandeln gick via Stockholm.

Regalskeppet Vasa i Stockholm

Regalskeppet Vasa i Stockholm

Regalskeppet Vasa, byggdes och sjösattes men sjönk redan på sin jungfruresa den 10 augusti 1628 utanför Beckholmen, tills man den 24 april 1961 hade möjligheten att plocka upp det.

 

Invånarantalet ökar kraftigt i Stockholm

År 1850 hade Stockholm 93 000 invånare. På 35 år kom befolkningen att öka till 216 000 invånare. En ny stadsplan togs fram av stadsplaneraren och politikern Albert Lindhagen mot slutet av 1800-talet. De första järnvägarna, gasverken, vattenverken och elektricitetsverken infördes i stadsmiljön.

Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets började staden att expandera utanför stadstullarna. År 1910 hade Stockholm 340 000 invånare, tio år senare omkring 420 000. På midsommarafton 1923, på dagen 400 år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm, invigdes Stockholms stadshus. Stadshuset, ritat av Ragnar Östberg blev ett av Sveriges främsta byggnadsverk från nationalromantiken.

Är ni redo för en aktivitet i Stockholm?

Någon fråga?

Kontakta oss här, vi svarar gärna på dina frågor!