Teambuilding Stockholm

Teambuildingaktivitet

Teamaktiviteter med tävlingsnerv

Teambuilding och grupputveckling

Teambuilding Stockholm

Utveckla gruppen och bli ett effektivt team. Föreläsningar, praktiska teambuildingaktiviteter, workshops och utvärderingar

Teambuilding är olika aktiviteter som man som grupp deltar i för att stärka banden och samarbetet mellan människor och för att socialt samspel ska fungerar bättre. Teambuildingövningar och relationsfrämjande aktiviteter utföras lika ofta inne som ute, man utgår oftast efter väder. Aliva äventyr är ett företag som arbetar med teambuilding i Stockholm och har gjort det länge!

Det vanligaste är att företag kontaktar oss om de vill höja motivationen hos sina anställda och eller skapa nya band bland kollegor. Självklart är teambuilding till för alla som vill delta! Har man en grupp vänner eller släktingar som tycker att teambuilding i Stockholm låter spännande och roligt så är man även då varmt välkomna!

Teambuilding tar vanligtvis upp en hel dag, men har man inte den tiden eller orken kan man även bara köra någon gammal klassisk övning som snabbt sätter fart på en grupp.

 

Ingen organisation är den andra lik men det finns alltid utmaningar som är gemensamma för alla grupper med människor. Oavsett om er verksamhet är i behov av en ökad samarbetsvilja, förbättrad internkommunikation eller om ni bara vill ha roligt med vänner och kollegor så finner ni allt tänkbart skoj hos Aliva äventyr!

Vi har teambuilding och teamutveckling i hela Stockholm som får er grupp att lyfta och skänker kraften att möta alla hinder och motgångar som kan tänkas lura i framtiden.

 

Teambuilding med utvalda övningar i Stockholm

Teambuilding för oss är har inga begränsningar. Vi säger inte stopp vid lättsamma fritidsaktiviteter eller bollövningar. Vi vet precis vad det är som krävs för att åstadkomma verklig förbättring och förändring. Vi håller alltid en utvecklande dialog samt insiktgivande reflektion i kombination med de utvalda övningarna.

Det allra viktigaste är självklart att ha roligt! Annars sker det sällan någon förändring. Teambuilding i Stockholm med Aliva äventyr är glädjehöjande samtidigt som vi ger gruppen i fråga möjligheten att öppna dörren till konstruktiv kommunikation.

 

Varför Aliva har den bästa teambuildingen i Stockholm!

Ni går igenom en teambuilding i Stockholm som stärker interagerandet och samspelet samt relationerna, engagemanget och prestationen i gruppen. Med det rätta samarbetet når din grupp snabbare sina mål med oss.

Gruppens samhörighet växer, arbetsglädjen växer och tilliten till varandra växer något enormt. Er grupp blir medveten om sina styrkor och eliminerar sina svagheter vilket är en förutsättning för att förändringen ska kunna blomstra.

Vi ger er de rätta verktygen för en utveckling som ska hålla över en längre tid.

 

Grupputveckling

Här tar ni som grupp del av en mängd underhållande och utbildande aktiviteter i Stockholm som vi delat in i kategorierna:

Grupputveckling, Föreläsningar, Teambuildingaktiviteter samt Workshop och utvärdering.

 

Inom dessa kategorier kan ni välja mellan aktiviteter som alla är speciellt framtagna för att ni ska bli starkare som grupp samt kunna samarbeta och utveckla kommunikationen sinsemellan kollegor med mera. Vi gör allt för att utveckla och stärka era band, öka engagemanget och påverka insikten om hur ett bra samarbete fungerar.

Aktiviteterna:

Att skapa effektiva team – med hjälp av GDQ
Skapa ett effektivare team! Är ni intresseraned av att veta vad er grupp behöver jobba med för att detta ska bli möjligt? Då kan ni genomför en GDQ - Group Development Questionnaire hos oss!

GDQ är en effektiv och unik metod som är framtagen för att er grupps arbete internt ska utvecklas och effektiviseras. GDQ är enkätbaserat och med mycket stor sannolikhet framgår vilken fas er grupp befinner sig i och dess karaktär. GDQ är baserat på och jämförs mot medelvärden utifrån ett stort antal företag och organisationer i Sverige vilket gör detta unikt!

Aliva Äventyr har många års erfarenhet av denna metod och vår personal är även certifierad för GDQ.

Bevisad effekt med GDQ

Allt fler ledningsgrupper använder sig av GDQ eftersom att förutsättningarna för en grupp att utvecklas till ett effektivt team blir betydligt högre.

Feedback = fungerande kommunikation
En föreläsning om vikten av återkoppling

För att ett team ska utvecklas och bli effektivare krävs rätt feedback! Lär er mer om ett effektivt kommunikations sätt. I föreläsningen ingår roliga praktiska övningar.

En av de viktigaste faktorerna för att få en grupp att utvecklas till en korrekt fungerande grupp är just återkopplingen.

Med mer och ordentlig feedback blir gruppens kommunikation allt effektivare. Det blir mycket lättare att förstå varandra vilket leder till att det blir enklare att utveckla samarbetet i gruppen.

Föreläsningen ger svar på bland annat:

Varför är feedback viktigt?

Vad menas med feedback?

Vad är feedbacktrappan?

Hur skall man ge feedback?

Hur ska man ta emot feedback?

Hur kan man jobba praktiskt med feedback?

Från grupp till fungerande team

En föreläsning om samarbete och grupputveckling

Denna föreläsning ger alla grupper som har ambitionen att utvecklas till fullt fungerande team med bra kunskaper om samarbete och gruppdynamik.

I processen att utveckla grupper till fungerande team är det mycket viktigt att alla förstår vilka faser en grupp går igenom och att alla inblandade förstår vilka mervärden som effektiva team tillför till exempelvis laget, arbetsplatsen eller projektgruppen. Kunskaperna ökar möjligheterna att utveckla både individerna och gruppen.

Tävla under teambuildingen

Mixed Outdoor Adventure - teambuilding i tävlingsform.

Här blandar vi teambuildingövningar med olika varianter av roliga och utmanande tävlingar samt tillitsövningar.

För de grupper som är i stadiet av att lära känna varandra bättre är det här det perfekta valet. Prova på ett lekfullt och lättsamt sätt teambuilding och samtidigt få in lite tävlingskänsla i utförandet. Dessa utmanande och varierande övningarna kan alla kan vara med på.

Talkie and Walkie

Detta är en kommunikationsövning som ställer höga krav på gruppens samarbetsförmåga.

Lyssna är det absolut viktigaste!

Denna aktivitet går ut på att leda och hjälpa, samtidigt som man själv får hjälp. Här delas gruppen in i olika team. Laget tilldelas varsin walkie talkie och en varsin bit av en karta. Kartbiten har dock vardera lagen själva ingen nytta utav utan det är nämligen en bit av ett annat lags karta.

Deltagarlagens startplatser ligger på olika ställen och den enda tillåtna kommunikationen sker via walkie talkie. Sen ska man alltså på smartast sätt guida ett lag till sin målplats samtidigt som ens egna lag ska få hjälp att komma i mål.

Att kunna lyssna på information samt instruktioner är minst lika viktigt som att kunna ge instruktioner.

Team Project Adventure

Med Team Project Adventure får du och din grupp tillsammans använda er utav er kreativitet för att lösa ett visst antal problem i projektform. God kommunikation och lite fantasi är nyckelorden för att lyckas i dessa teambuildingövningar!

Hur funkar det?
Det finns fem stycken olika stationer som teamen turas om att vara på.
Teamen får på eget bevåg välja om en person ska utses till “projektledare”, antingen en ny vid varje enskild station eller en och samma person genom alla de olika stationerna.
Nu ska varje enskild grupp samarbeta på bästa möjliga sätt genom att under tidspress slutföra de projekt som de tilldelats i instruktionerna. Övningarna handlar om att tillsammans skapa, bygga och att lösa problem på ett kreativt vis. Frågan som består är om ni som team tar med er lärdomen in i nästa övning?
Vad tar ni med er ifrån oss?
Vår idé är att ni som grupp ska bli starkare genom våra genomtänkta teambuildingaktiviteter. Detta blir ni tack vare våra uppgifter som ställer krav både på ledarskap, gott samarbete, kreativitet och god kommunikation sinsemellan. Ni får efter varje avslutad övning reflektera hur ni tycker att ni funkade på just dessa plan: samarbete, kommunikation, ledarskap och projektledning. Ni får alltså på plats utvärdera er själva och era lagkamrater.
Exempel på våra uppgifter

  • Landing on Mars
  • Målarstudion
  • Linbanan
  • Dilemmat
  • Filmproduktion
  • Draken

 

Är du en vinnarskalle?
Det går även utmärkt att ta teambuildingen till en ny nivå! De allra flesta av oss lägger in en extra växel om det ligger en vinst av något slag som en morot framför oss. Därför kan ni tävla team mot team i Team Project Adventure, där vinnarna belönas med både ära och guldmedaljer! Ta tillfället i akt och låt dina medarbetare eller kollegor göra någonting riktigt utmanande och roligt - som stärker samspelet mellan varje enskild anställd. Vilket gynnar er företagsamhet!

Teambuilding

Behöver du, dina anställda eller dina kollegor förbättra ert samarbete? Med hjälp av våra lärorika, roliga och praktiska teambuildingaktiviteter kan ni snart vara experter på att samarbeta! Vi har alla typer av olika aktiviteter, allt för att du ska kunna hitta just det du och din grupp i fråga har behov utav.
Utveckla ditt team
Syftet med våra aktiviteter är att främja och stärka samarbetet mellan er i teamet. Det syftar också till att öka gruppens och individernas tilltro gentemot varandra - samarbetet fungerar som bäst när det finns god kommunikation mellan alla parter och tillit i gruppen.

I alla teambuildingaktiviteter får ni efter varje avslutat moment tillsammans som grupp utvärdera hur ni löste utmaningarna och de problem ni ställdes inför. Detta stärker er, både ur ett individuellt perspektiv men främst ur gruppens perspektiv.
Övningarnas uppbyggnad
Våra praktiska övningar varvas med dialog och reflektion. Övningarna har en aktivitetsledare som övervakar och ser över hur ni som grupp löser olika utmaningar och problem som ni ställs inför. En aktivitetsledare är mycket viktig eftersom personen i fråga ser ert arbete utifrån, vilket ger värdefulla insikter om hur ni fungerar som grupp. Utefter dessa reflektioner kan ni enkelt se över vad ni behöver utveckla och jobba på.

Vårt mål är att anpassa alla övningar efter just era behov. Vi är mycket lyhörda för specifika mål, samt villiga att skräddarsy enskilda övningar. Teambuilding kan göras på många sätt eftersom behoven varierar och det är det som gör det extra roligt!

Nyckelord
Kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, gruppdynamik, ledarskap och kännedom gentemot teamet är några ord som beskriver hur samtliga övningar är uppbyggda. Viktiga grundpelare i ett gott samspel mellan er i gruppen.

Vi har även specifika teamaktiviteter!

Ha kul tillsammans! – kontakta oss och boka en teamaktivitet och var med om ett roligt, utmanande och lärorikt äventyr. Vi ställer till med teamaktiviteter som passar alla!

Gå in på vår hemsida och gör en intresseanmälan! Inomhus eller utomhus, sommar som vinter kan ni boka in er teambuilding i hela Stockholm.

Våra teamaktiviteter delar vi in i kategorierna “Lekfullt och klurigt”, “Skytte”, “Bygga och konstruera” samt “Quiz”.

Det finns alltså en rad spännande aktiviteter att välja och vraka mellan eller kombinera med.

Grupputveckling och aktiviteter i Stockholm

Utveckla din grupp med grupputvecklingsaktiviteter från Aliva.

Aktivitet Pilbågsskytte

Aliva Äventyr AB - När du söker aktivitet

Aliva anordnar aktiviteter för företag, större grupper och organisationer ofta i samband med konferens, kickoff eller fest. Företaget arbetar seriöst med grupputveckling och hjälper ditt team att bli mer effektivt.

Stenhårt arbete för att ni skall bli nöjda

Vi arbetar stenhårt för att ni skall bli nöjda med våra aktiviteter och anpassar dem alltid efter era förutsättningar, krav och önskemål.

Vi är flexibla och planerar aktiviteterna i dialog med dig. Men vi tummar aldrig på de säkerhetskrav vi har.

Grupputveckling

Här kan ni som grupp ta del av en mängd aktiviteter som vi delat in i kategorierna: Grupputveckling, Föreläsningar, Teambuildingaktiviteter samt Workshop och utvärdering.

Inom dessa kategorier finns en rad aktiviteter för att ni ska bli starka som grupp och kunna samarbeta och utveckla den interna kommunikationen med mera. Vi gör allt för att utveckla och stärka era band, skapa engagemang och öka insikten om hur samarbete fungerar.

Alla övningar leds och övervakas av en aktivitetsledare vars uppgift är att se hur gruppen löser utmaningarna och problemen de ställs inför.

Aktiviteten består av:

1) Kort teoretisk introduktion om grupputveckling och teambuilding

2) Praktiska teambuildingövningar och tävlingar

3) Avslutning med kort reflektion och utvärdering

I slutet av aktiviteten hålls en prisceremoni där det lag som samarbetat bäst belönas med guldmedalj.

Aktiviteterna är mellan 2 till 3 timmar långa och gruppantalet i lagen är obegränsade!

 


 

Äventyr i Stockholm

På Aliva.se skickar du snabbt och enkelt in din intresseanmälan till något av våra större äventyr! Kom ut i naturen på riktigt! Upplev vackra platser genom kajak, klättring eller med långfärdsskridskor.

 

Kajak

Allt fler upptäcker hur spännande och givande kajakande kan vara! Med en vattennära upplevelse mitt ute i naturen kan du se platser på ett nytt sätt!

Fridfullt och flexibelt

Färdas knäpptyst genom skärgård, sjö och å, älv, hav och fors, ett spegelblankt sommarvatten eller stilla vinterhav. Kajaken är tillräckligt stor att den rymmer allt som behövs för långfärder på flera veckor och tillräckligt liten och smidig för att lyftas och bäras eller lastas på biltak.

Aliva Äventyr arrangerar både kortare turer i exempelvis närliggande insjöar och längre guidade turer i skärgården.

Med kajaken kan ni ta er på långa dagsrutter eller kortare utflykter och samtidigt känna på den filosofiska känslan av att paddla fram över häpnadsväckande platser.

Vi skräddarsyr dagen efter eran erfarenheter och tid till förfogande.

Kom ut på Sveriges vackra vatten i minst tre timmar!

Vi har även guidade turer i upp emot en veckas tid!

 

Klättring

Prova på att klättra utomhus på en riktig klippa!

Alla kan vara med, inte bara viga spindelmänniskor. Den som aldrig har provat på att klättra bör ta chansen och passa på. Klättringen sker helt på era egna villkor och det är ni som sätter gränserna!

Ni kommer snabbt att upptäcka hur fantastiskt det är att få klättra utomhus och på en riktig klippa. Vi tar er till klippor som passar perfekt för den som vill pröva på eller för den som vill ha en rejäl utmaning!

Grundläggande säkerhet

Klättringen sker endast med topp-rep och självklart utrustas varje deltagare med sele, hjälm och klätterskor. Innan klättringen drar igång går vi även igenom de grundläggande säkerhetsaspekterna för att ni ska vara så trygga som möjligt.

Kontakta Aliva Äventyr för ett skräddarsytt klätterevent.

Klättertid: 2 timmar eller heldag

Långfärdsskridskor

När isen lagt sig finns möjligheten att följa med på en skridskotur med ett par långfärdsskridskor.
Den perfekta aktiviteten för er som vill ut i vintervädret och röra på er! Upplev vackra platser och vidga dina vyer! Denna aktivitet är perfekt om ni vill ta med någon form av förtäring. Antingen grillar vi tillsammans eller så medtar vi enklare matsäck. Allt skräddarsys efter era behov!

Vi erbjuder ledarledda turer

Aliva Äventyr arrangerar ledarledda turer och börjar alltid med att gå igenom de grundläggande säkerhetsaspekterna som alla bör kunna vid långfärdsskridskoåkning.

Fullständig säkerhetsutrustning

Alla våra deltagare utrustas med fullständig säkerhetsutrustning innehållande ryggsäck med grenrem, livlina, ispik, och isdubbar.
Vi anpassar aktiviteten efter deltagarnas tidigare erfarenhet av långfärdsskridskoåkning. Vi håller för det mesta till på någon av insjöarna men om isen tillåter ger vi oss ut på Mälaren eller i skärgården.

Tid: 3 timmar – heldag           Antal personer: upp till 30
Utomhus                                    Vintertid

 

Konferensbokning

Aliva Äventyr är väldigt flexibla och arrangerar alla våra aktiviteter där ni vill vara under eran kick-off eller konferens!

Det vanligaste är att vi arrangerar aktiviteterna på en konferensanläggning, men eftersom vi är ett mobilt eventbolag så kommer vi gärna ut till er arbetsplats om det är vad som önskas av er.

Har ni inte bokat anläggning än så hjälper vi gärna till att hitta det perfekta stället att vara på. Vi kan ge förslag på anläggningar som passar alla då vi samarbetar med konferensanläggningar och bokningsbolag i hela Sverige.

Event

Lämna era större evenemang till proffsen!

Aliva Äventyr har lång erfarenhet och kunskap om planering av större event. Vi erbjuder allt från projektledning och personal till transporter samt aktiviteter. Vi har det som krävs för att ert event ska bli så lyckat som ni kan tänka er.

Annat kul

Utöver våra stadsjakter och vår teambuilding annordnar vi även utflykter och upplevelse för de som är i par eller mindre grupper. Eller om man känner för att göra enmanna utflykter.

Avslappnande bastubad på bastuflotte!

Vill du avnjuta både soliga bad och avslappnande bastubad? Med bastuflotten ReLaxa får ni möjlighet att spendera kvalitetstid på vattnet!

Med bastuflotten ReLaxa åker ni en lugn och behaglig tur och njuter samtidigt av den varierande omgivningen. Avsluta med ett besök på någon av de närliggande sjökrogarna.

ReLaxa är indelad i förrum, basturum och ett härligt bryggdäck med markiser. Tillgång till varm och kallvatten finns samt spegel, relaxstolar och sittbänkar.

Låt oss annordna den perfekta sommarfesten, kickoffen eller svensexan/möhippan. Bastuflotten går självklart att kombinera med en annan aktivitet ni kan tänkas vilja ta del av.

Till exempel kan ni starta dagen med femkamp eller Talangjakt och på eftermiddagen ta bastuflotten ut till på vattnet för avkopplande bad och bastande!

Säsong: året runt               Antal: upp till 12 personer

Fart: 3 knop

 

Välkommen in till oss eller kontakt Aliva via hemsidan idag!

Delta i de mest spännande aktiviteterna i Stockholm! Vi sköter jobbet, ni skapar minnena!